HPC och Big Data

Vägledning HPC och Big Data

Big Data och HPC lösningar som tillåter oss att fånga upp, lagra, hantera och analysera datauppgifter för att kunna plocka ut de viktigaste idéerna som hjälper oss att skapa värden och innovationer mycket snabbare än med konventionella metoder.

Vägledning och projekt

Genom vägledningstjänsten HPC erbjuder Ganetec Global Solutions både möjlighet till vägledning av projekt som förnärvarande är igång, liksom analys, utveckling och genomförande på ett integrerat sätt.

Fördelar HPC

Teamet på Ganetec Global Solutions har en lång erfarenhet av HPC-teknikerna. Våra anställdas erfarenheter har utvärderats både i små,medelstora företag, som i stora företag och banker.

Erfarenheten inom olika HPC områden, deltagandet i alla projekt och fortbildning, garanterar framgång i alla genomförda projekt.

Ganetec Global Solutions är medvetet om de olika teknikerna som ingår i området för HPC, det är därför som investeringar i vidareutbildning av de anställda är mycket viktigt. Vår fortbildningsplan garanterar ständigt lärande genom att stärka baspelarna i HPC.

Optimera resurserna. Förena resurserna och använd den som en enda

Grid Computing är ett av huvudnaven i vilken som helst HPC vägledning. Det växande behovet av kraftfullare beräkningar, och optimerad användning har en klar lösning på dessa problem i Grid Computing.

Ganetec Global Solutions har tack vare användningen av Grid Computing uppnått förbättrad användargrad av 5000 tillgängliga team, mer än 40% tillgängligt för en av sina kunder. Användandet av denna "nya" kapacitet gör det möjligt att öka och förbättra prestanda i befintliga processer i olika magnitudorder. Dessa resultat är möjliga tack vara vårt teams erfarenhet och arbetsmetodiken i vårt företag.

Använd datauppgifterna och finn snabbare det du söker

Integreringen av Internet och utvecklingen av processer och mätetal har lett till att framställningen av datauppgifter har vuxit exceptionellt. Datauppgifterna har värdefull information för att kunna fatta korrekta beslut i ett företag. Men, de flesta företag har inte den nödvändiga infrastrukturen för att bearbeta denna mängd av datauppgifter.

Användningen av tekniker som cachning, vilket gör att man minskar tiden som man har tillgång till datauppgifterna, eller Big data, som möjliggör hantering och administrering av stora datamängder, är de lösningar som HPC erbjuder vid dessas problemställningar.

Användningen av en distribuerad cache på endast 500Mb i ett projekt för en stor spansk bank, var det främsta värdesättaren för denna teknik. Detta projektet visade denna tekniks potential, så att andra projekt bad att få tillgång till dess användning, vilket gör att de idag hanterare en volym av cachedatauppgifter som överstiger en terrabyte för kunden ifråga.

Resurs på beställning. Det du behöver bara när du behöver det

Cloud Computing uppstod ur behovet av att lägga ut alla uppgifter för administration och förvaltning som innefattade IT-infrastruktur externt. Denna outsourcing gör det möjligt att anlita bara de tjänster du kommer att behöva, utan att behöva göra en överinvestering för att ha tillgång till dessa möjligheter.

Utformningen av en infrastruktur i Grid Computing för en viss kund täcker behovet under 84% av tiden. Men kunden möter ett köproblem på grund av tillfälliga inmatningar som överstiger systemets kapacitet. Ganetec Global Solutions rekommenderade användning av Cloud Computing för dessa förbrukningstoppar och anpassar infrastrukturen för detta. Denna lösning senarelägger behovet av att skaffa ny infrastruktur som gör det möjligt skjuta upp investeringen.