Milestone Systems

 • Bintelan® är ett varumärke tillhörande Ganetec Global Solutions som numera tillhandahåller videoanalyslösningar i 27 länder på 5 kontinenter.

 • Bintelan® är en unik analysplattform på marknaden som förenar all din analys i ett enda gränssnitt och möjliggör en enkel konfigurering och hantering av systemet. Det är en avancerad videoplattform för högsäkerhets- och marknadsföringsanalys.

 • Bintelan-analysplattform är en programvara för intelligent videoanalys.

Fullt ut integrerad i Milestone XProtect utan externa eller fristående applikationer, är Bintelan-analysprogramvaran installerad i den smarta klienten som en plugin och alla funktioner och hanteringen utförs i den smarta klienter.

Den bästa analysplattformen integrerad i Milestone


Bintelan® Analytics Platform är direkt kompatibel med följande versioner av Milestone XProtect, genom plugins till Smart Client:

 • XProtect Express
 • XProtect Professional
 • XProtect Enterprise
 • XProtect Expert
 • XProtect Corporate
 • Husky M-30
 • Husky M-50
 • Federated system using Interconnect

Med hjälp av detta plugin-integrationssystem kan Bintelan Analytics Platform
använda och få ut det mesta av varje verktyg som erbjuds av XProtect, exempelvis:

Alarm Manager:

Varje larm som genereras av Bintelan& reg;-analysmoduler kommer att skickas till XProtect Alarm Manager

Kartor:

Det kommer att vara möjligt att lokalisera varje larm i en karta.

Mobile Push eller lagrad video:

Varje video tillhandahållen av XProtect, realtid och lagrad video eller Video Push från en mobiltelefon eller surfplatta.

Plattformens fördelar

Bintelan®-plattformen integrerar alla former av tredjeparts videoanalysalgoritmer för att ge det största utbudet av videoanalys på marknaden.

Modulär anpassning av varje projekt


Ganetec Global Solutions är medveten om den ständiga utvecklingen av algoritmer som löser nya situationer som du möter varje dag. Denna kunskap har gjort att Analytics Platform kan integrera nästan alla tredjeparts algoritmer på marknaden. Denna anpassningsförmåga erbjuder kunderna möjligheten att hantera olika algoritmer från en enda plattform, vilket minskar såväl investeringar som inlärningskurvan för operatörerna.

Bintelan ® Analytics Platform gör det möjligt att välja mellan flera algoritmer för varje teknik. Det erbjuder ett brett utbud av algoritmer från olika leverantörer beroende på analystypen. Fler än 45 algoritmer är tillgängliga: 2 för ansiktsigenkänningsalgoritmer, 7 för LPR, 4 för att räkna på standardkameror och 2 på värmekameror, etc. Målet för Ganetec är att anpassa sig till kundens behov i alla säkerhets- eller marknadsföringsscenarion. Alla integrerade algoritmer är state-of-the-art, vilket tillåter oss att erbjuda slutkunden de bästa lösningarna.

Ganetec integrerar alla former av tredjeparts videoanalysalgoritmer i Bintelan®-plattformen för att erbjuda det största utbudet av videoanalys på marknaden. Ganetec är inte en utvecklare av algoritmer och konkurrerar inte med tillverkare av algoritmer utan är en partner som skapar mervärden.

Den flytande licensen kan bindas till antingen en kamera eller server oberoende av varandra, denna funktionalitet hjälper slutanvändaren att spara kostnader i varje installation.

Enkel hantering


En av plattformens nyckelegenskaper är enkelheten och användarvänlighet med vilken den kan hantera obegränsad med analys. Därför att funktioner, konfiguration och hantering av denna analys sker genom ett enhetligt gränssnitt.

Bintelan® förenklar och förenar konfigurationsparametrarna som gör det möjligt för operatören att hantera och konfigurera mer än 45 olika analyser med en enda utbildning.

Konfigurationen av analysen på Edge, servern eller i molnet kommer att ske från samma gränssnitt, med samma parametrar.

Flytande licens


Dessutom erbjuder plattformen ett tillvägagångssätt med en flytande licens och server, vilket är en stor konkurrensfördel. Med samma teknik som används i banker, kan plattformen nyttja olika licenser i flera servrar oberoende av varandra, att kunna växla dem mellan servrar i realtid. Vidare tillämpas samma policy på kameraströmmen.

Slutligen kan den flytande licensen knytas till antingen en kamera eller server oberoende av varandra. Eftersom det inte finns någon bytesbegränsning, kan den tilldelas en kamera eller server oskarpt. Denna funktion hjälper slutanvändaren att spara kostnader i varje installation och få ut det mesta av sina licenser.

Hög säkerhet och marknadsföring i samma CCTV


I en och samma CCTV-anläggning kommer kunden med rätt kombination av analytiska moduler i samma gränssnitt ha tillgång till högsta säkerhetsåtgärder och de mest avancerade marknadsföringsverktygen (som verktyg för omvärldsanalys) för att skapa sina egna skräddarsydda rapporter.

På en säkerhetsnivå tillhandahåller Bintelan ® mer än 45 olika analysmoduler från ansikte, föremål och platt igenkänning till räkning, trafikanalys, bland många andra, i syfte att förhindra alla oturliga händelser som kan inträffa.

På en marknadsföringsnivå kommer Bintelan Analytics Platform erbjuda möjligheten att känna igen vilken som helst av dina kunder och skapa dina egna rapporter genom statistik och de mest avancerade omvärldsanalys- och Big Data-verktygen för att implementera de mest avancerade marknadsföringsstrategierna inriktade på kunder på det mest direkta sättet.

EDGE

EDGE


Bintelan& reg; behöver inte ha tillgång till någon webbaserad modul för att konfigurera och starta EDGE-analysen.

I plattformen är det möjligt att konfigurera, hantera och lansera alla typer av analyser i servern, EDGE, molnet eller en blandning av dem alla.

Bintelan Analytics Platform integrerar flera olika analysmoduler i EDGE, från ett flertal tillverkare.

Full integrering i Milestone

 • Med hjälp av detta plugin-integrationssystem kan Bintelan Analytics Platform använda och få ut det mesta av varje verktyg som erbjuds av XProtect exempelvis:
 • Alarm Manager:

  Varje larm som genereras av analysmodulerna kommer att skickas till XProtect Alarm Manager.
 • Kartor:

  Det kommer att vara möjligt att lokalisera varje larm på en karta.
 • Video Push eller lagrad video:

  Analysplattformen kan analysera varje video från XProtect, realtid och lagrad video eller också Video Push från en mobiltelefon eller surfplatta.

BINTELAN® Utgångar

 • Gemensam ledning

 • Ett gränssnitt: alla algoritmer (tredjeparts)

 • En förvaltning per varje teknikgrupp

MOLNET

Integration i flera offentliga moln som finns på marknaden och i vissa privata moln från olika leverantörer.

Centraliserad och obegränsad hantering av processer.

Analys på kameran, på servern och på molnet hanteras från en enda punkt i den smarta klient.

Användning av HPC-teknik (High Performance Computing)


Centraliserad och enhetlig serverhantering. Från en enda punkt är det möjligt att hantera, starta, stoppa och pausa varje installerad analys med obegränsade processer antingen de är installerade i en eller 1000 servrar. Systemet ger ett transparent gränssnitt för varje server, och beslutar för användaren var och hur analysen körs.

Integration av omvärldsanalys

Integration av avancerad omvärldsanalys med mer än sex partners

Anpassade instrumentpaneler för varje vertikal sektor

Användning av HPC-teknik (High Performance Computing)


Bintelan® Business Intelligence Analytics är en analysplattform som kan förstärka alla VMS på marknaden, ökar deras effektivitet och erbjuder nya säkerhets- och marknadsföringslösningar för att förbättra ledningen av ditt företag.

Med utnyttjande av det redan installerade säkerhetssystemet, låter produkt dig lägga till marknadsföringsanalys som studerar individers beteenden i syfte att utvinna den bästa statistiken, fullt fokuserade på smak och vanor hos företagets konsumenter, för annonsering och marknadsföring. Denna statistik av omvärldsanalys kan generera omfattande prognoser som kommer att förändra de anställdas vanor att hantera potentiella problem i ett affärsområde eller vid kritiska tidpunkter.

Denna analys kan också användas för att aktivera vissa annonser vid specifika tidpunkter för att nå besökarna på ett precist sätt.

Bintelan®integrerar fyra olika marknadsledare inom omvärldsanalys, med hjälp av analysens alla data och enade i ett enda system. Ganetec erbjuder möjligheten att integrera annan anpassad omvärldsanalys på begäran.